Sypress Forlag

Nytt lys på middelalderen

240

Jørgen Haavardsholm (red.)

256 s. Format 13x21,5 cm. Illustrert
ISBN 10: 82-91224-15-3
ISBN 13: 978-82-91224-15-2

Livet i vikingebyene, nordboernes kontakter vestover, middelalderens mentalitet, skrevet av Norges fremste eksperter. 

© 2024 Sypress Forlag